İzmir Miras Avukatları, izmir miras avukatı, İzmir miras hukuku avukatı, Miras avukatı İzmir, Miras davası avukatı, Hukuki miras danışmanlığı, İzmir miras mahkemeleri, Mirasçılık avukatı, Hukuki miras süreçleri, Mirasçı hakları avukatı, Miras hukuk danışmanı, İzmir miras davası avukat,

Miras hukukunun alanına giren mirasçılık belgesi, veraset ilamı, reddi miras davası, miras paylaşımı ve diğer tüm konularda sizin haklarınızı iyi bilerek savunacak ve varsa mağduriyetinizi giderecek miras avukatıdır. İzmir’de miras avukatı konusunda Öz Hukuk Bürosu olarak sizlere danışmanlık ve avukatlık hizmeti veriyoruz.

İzmir Miras Avukatları konusunda araştırma yapanlar için Öz Hukuk Bürosu İzmir Miras Avukatları olarak size hizmet vermektedir. İletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

İzmir Miras Avukatları

Öz Hukuk İzmir Miras Avukatı İzmir’de yer almakta olup, müvekkillere miras hukuku, aile hukuku, gayrimenkul hukuku, tapu ve kadastro hukuku gibi bir çok alanda avukat hizmeti vermeyi görev edinmiştir.

Gerçek kişilerin kişilikleri; ölüm, ölüm karinesi ve gaiplik hallerinde son bulmaktadır. Ölmüş bir kimsenin mülkiyet hakkından söz edilemez. Bu nedenle ortaya hukuken ölmüş ya da öldüğü kabul edilen kimsenin malvarlığına ne olacağı sorunu gündeme gelir. Miras hukuku, hayatını kaybeden veya haklarında ölüm karinesi ya da gaiplik kararı verilmiş olan kimselerin malvarlıklarının kimlere ve nasıl, hangi kurallar çerçevesinde intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir, Nasıl Alınır?

 • Mirasçılık Belgesinin (Veraset İlamının) İptali Davası
 • Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
 • Reddi Miras Davası ve Mirasın Hükmen Reddi
 • Miras Paylaşım Sözleşmesi
 • Mirasın Paylaştırılması Davası
 • Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası
 • Terekenin Tespiti Davası
 • Mirastan Feragat Sözleşmesi
 • Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı

Vasiyetname Nedir, Nasıl Hazırlanır?

 • Vasiyetnamenin İptali Davası
 • Mirastan Mal Kaçırma hallerinde açılacak davalar
 • Şufa/Önalım Hakkı Davası
 • Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat) ve Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
 • Saklı pay alacağına ilişkin dava ve talepler: Tenkis Davası
 • Miras sebebiyle istihkak davası
 • Tapu İptal ve Tescil Davası

Her türlü diğer miras davaları vb. hukuki süreçlerin yönetiminden ibarettir.

​Miras hakkı sahipleri, Sulh Hukuk Mahkemesi veya noterlerden mirasçılık belgesi(veraset ilamı) alabilmektedir. Veraset ilamı, diğer adıyla mirasçılık belgesi, kimlerin mirasçı olduğunu ve miras üzerindeki paylarını gösteren belgedir. Aksi ispat oluncaya kadar lehine mirasçılık belgesi düzenlenen kişi mirasçıdır. Aksi mirastan yoksunluğun ispatlanması, mirasçılık belgesinin iptali gibi davalarla ispatlanabilmektedir.

İzmir Miras Avukatları İçin Arayın

​Miras avukatı, miras hukukunun aile, kardeşler, anne-baba ve çocuklar ve diğer yakın akrabalar arasındaki uyuşmazlıklarla ilgili olduğunu bilen ve miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların aile bireyleri arasında ne kadar büyük ve etkili travmalara sebebiyet verebileceğinin farkında olan avukattır. Böylesi bir uyuşmazlık alanı, önemli bir iş etiğini de beraberinde getirmelidir. Miras avukatı tavsiye üzerine bulunabilecek bir avukat olabileceği gibi, internet üzerinde yapılacak bir araştırma ile de bulunabilecek ve miras hukuku alanında uzman bir avukattır.

​İzmir Miras Avukatları

​İzmir Öz Avukatlık Bürosu olarak miras hukuku alanında da çalışmalarda bulunuyor ve adalet arayışı içerisinde olan müvekkillere miras avukatı hizmeti sunmayı amaç ediniyoruz.

Hiçbir vatandaşımız miras hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda kendisini avukat ile temsil etmek zorunda olmasa da, olası hak kayıplarının önüne geçilebilmesi için bir avukatın profesyonel desteğinden yararlanılmasını tavsiye etmekteyiz.

​İzmir Miras Avukatı Ücretleri

Miras avukatı ücretleri davadan davaya ve kişiden kişiye değişebilmektedir. Ancak genellikle her halükarda alınacak matbu bir ücretin yanında bir de nispi bir ücret üzerinde anlaşıldığı görülmektedir. Bu ücretlerin saptanmasında Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan 2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve baroların açıkladığı avukat-iş sahibi arasında tavsiye edilen ücret tarifeleri yol gösterici nitelik taşımaktadır.

Avukatların açık bir şekilde ücret belirtmeleri, etik olmayan ve rekabet yasağına aykırı bir durum teşkil ettiğinden dolayı yapılabilecek en doğru davranış alanında uzman bir miras avukatından hukuki danışma hizmeti alıp somut olay hakkında bilgi vermek ve avukatın mevcut iş için takdir edeceği ücreti öğrenmek olacaktır.

İzmir Miras Avukatı için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.