İzmir Boşanma Avukatı fiyatları, İzmir Uygun Boşanma Avukatı ücretleri, İzmir'de Boşanma davası avukat ücretleri, İzmir Boşanma Avukatı maliyetleri, İzmir'de anlaşmalı Boşanma avukat ücreti, Boşanma davası için avukat arıyorum İzmir, İzmir'de Boşanma hukuk bürosu ücretleri, İzmir'de Boşanma avukatı ne kadar ücret alır,

İzmir Boşanma Avukatı Ücretleri ve İzmir boşanma avukatı ücretleri 2024 için araştırma yapanlara tavsiyemiz Öz Hukuk bürosu ile görüşmeden karar vermeyin. Randevu almak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

İzmir Boşanma Avukatı Ücretleri

İzmir boşanma avukatı çalışmaları, Öz Hukuk Bürosu’nun boşanma hukuku alanında deneyimli avukatları tarafından sürdürülmektedir.

Aşağıda İzmir boşanma avukat faaliyetlerinden, İzmir boşanma avukatı ücreti ve iletişim bilgilerinden bahsettik ve sık sorulan soruları yanıtladık. Dikkatli incelemenizi öneririz.

İzmir Boşanma Avukatı

Öz Hukuk İzmir Boşanma Avukatı Faaliyetleri

Öz Hukuk Bürosu boşanma avukatları, İzmir Mecidiyeköy ofisinden, İzmir’de bulunan tüm aile mahkemelerinde ve boşanma hukuku ile ilgili mercilerde müvekkillerine avukatlık hizmeti sunar. Öz Hukuk Bürosu İzmir boşanma avukatı faaliyetleri genel olarak şu şekildedir:

 • Çekişmeli boşanma davaları öncesi hukuki ön hazırlık, davanın açılması ve sürdürülmesi,
 • Anlaşmalı boşanma davalarında protokol ve dava dilekçesinin hazırlanması, boşanma sonrası kararın kesinleştirilmesi ve icrası,
 • Nafaka davalarının açılması, sürdürülmesi, ödenmeyen nafakanın icrası,
 • Boşanmada mal paylaşımı davasının açılması, mal kaçırmanın önlenmesine yönelik tedbir alınması,
 • Evlilik sözleşmesi vb. aile hukukuna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
 • Aile konutu şerhinin konulması, aile konutundan kaynaklı tapu iptal ve tescil davalarının açılması,
 • Evden uzaklaştırma ve diğer 6284 sayılı yasa tedbirlerinin alınması,
 • Vesayet davalarının açılması, sürdürülmesi ve sonuçlandırılması,
 • Nişan bozma nedeniyle tazminat ve hediyelerin iadesi,
 • Yabancıların boşanma davaları ve sürecin tamamlanması, yabancı mahkemelerde verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,
 • Müşterek çocuğun yurtdışına çıkış izni,
 • Evlenmeye izin ve iddet süresinin kaldırılması davalarının açılması ve takibi,
 • Soybağının reddi, babalık, tanıma, evlat edinme vb. davaların açılması ve takibi,
 • Velayetin değiştirilmesi davasının açılması ve takibi, kişisel ilişki veya velayet konusunda çocuk teslim edilmediğinde çocuk teslimi icra işlemleri,

vb. aile hukukundan kaynaklı tüm davaların ve hukuki işlerin takibi İzmir boşanma avukatı çalışmaları arasında yer alır.

İzmir Boşanma Avukatı Ücreti 2024
2024 İzmir boşanma avukatı ücretleri, müvekkil ile İzmir avukatı arasında serbest şekilde belirlenir. Ancak burada İzmir Barosu tavsiye edilen ücret tarifesi öne çıkar. Genellikle Baro tarifesine göre bir ücret belirlenir. Ancak bu tarife tavsiye niteliğindedir. Yani kesin bir bağlayıcılığı yoktur.

Somut uyuşmazlığın zorluğu-kolaylığı, tahmini ne kadar süreceği, yapılacak işlemlerin çeşitliliği, dava değeri vb. unsrular gözönünde bulundurulur ve kimi zaman İstanbuk Barosu tarifesinde yer alan rakamdan daha fazla kimi zamansa tarifeden daha az bir ücrette anlaşılır.

İzmir Barosu 2024 boşanma avukatı ücreti, tavsiye edilen tarifede şu şekilde yer almıştır:

BOŞANMA HUKUKU UYUŞMAZLIĞI, 2024 İZMİR BOŞANMA AVUKATI ÜCRETİ,

Aile konutundan kaynaklı tapu iptal ve tescil davası, …….. TL’den az olmamak üzere, dava değerinin %15’i,
Boşanmanın tanınması ve tenfizi, …….. TL (tanıma), …….. TL (tenfiz),
Evlenmeye izin ve iddet müddetinin kadlırılması davaları, ……..TL,
Nişan bozulmasından doğan maddi-manevi tazminat ve hediyelerin iadesi davaları, 12.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u,
Anlaşmalı boşanma davası, …….. TL,
Çekişmeli boşanma davası, …….. TL,
Maddi ve manevi tazminat istemli çekişmeli boşanma davası, 19.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Soybağının reddi ve babalık davaları, …….. TL,
Nafaka davaları, …….. TL,
Evlat edinme davası, …….. TL,
Evden uzaklaştırma ve diğer 6284 tedbirleri, …….. TL,
Nafaka icra takibi, …….. TL’den az olmamak üzere alacak miktarının %10’u,
Çocuk teslimi icrası, …….. TL.

İzmir Boşanma Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular
Yukarıda İzmir boşanma avukatı ücreti, iletişim bilgileri ve faaliyetlerine yer verdik. Bunun yanında sık sorulan soruları da yanıtlamakta yarar görüyoruz.

İzmir’de Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?
İzmir’de anlaşmalı boşanma davaları 1 hafta ile 1 ay arasında değişen sürelerde tamamlanır. Bazı istisnai hallerde tebligat problemi yaşanıyorsa süreç birkaç ay uzayabilir.

İzmir’de çekişmeli boşanma davaları 1 yıl ile 3 yıl arasında değişen sürelerde tamamlanır. Burada da mal paylaşımı, delil incelemesi, keşif vb. unsurlar süreyi uzatabileceği gibi kısaltabilir de.

İzmir’de boşanma avukat yardımı almak, zamansal olarak olumlu sonuç doğurur.

İzmir’de 2024 Boşanma Davaları Masrafları Ne Kadardır?
İzmir’de boşanma davası masrafları genel olarak şunlardır:

Başvurma Harcı: …….. TL,
Peşin Harç: …….. TL,
Boşanma Gider Avansı: …….. TL,
Vekalet Harcı: …….. TL,
Vekalet Pulu: …….. TL,
Keşif Gideri: …….. TL,
Bilirkişi Gideri: …….. TL (bazı özel hallerde değişebilir),
İstinaf Başvuru Harcı: …….. TL,
İstinaf Karar Harcı: …….. TL,
İstinaf Avansı: …….. TL,
Adli Tıp İncelemesi (Soybağı Davaları İçin): …….. TL (DNA incelemesi yapılacak kişi başı).

Bunların hepsi İzmir boşanma davasının henüz başında toplu olarak gerekmez. Süreç içerisinde gerekli aşamalarda mahkeme talep ettikçe mahkemeye ödenir. Sayılan bazı masraf kalemine gerek kalmayabilir.

İzmir Boşanma Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?
İzmir boşanma avukatı ücreti, müvekkil ile İzmir avukatı arasında serbest şekilde belirlenir. İzmir boşanma avukatı ücretine etki eden unsurlar; İzmir Barosu tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi, işin kapsamı, dava değeri, zorluğu – kolaylığı, tahmini ne kadar süreceği vb. unsurlar şeklinde sıralanabilir.

İzmir Boşanma Avukatı Ücreti Ne Zamana Ödenir?
İzmir boşanma avukatı ücreti çoğunlukla işin başında peşin olarak ödenir. Ancak kimi hallerde taksitler halinde yahut işin başında bir kısmını peşin işin sonunda ise belirli bir yüzde şeklinde anlaşılabilir. Burada net bir bilgi edinmek adına İzmir boşanma avukatına sormakta yarar vardır.

İzmir Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?
İzmir boşanma avukatı tabiri, avukatlık meslek etiği kurallarına aykırı olduğu için avukatlar tarafından kullanılmaz. Bu tür bir adlandırma doğru da değildir. Bu daha çok halk arasında bir kullanımdır.

Ancak uygulamada, boşanma alanında uzmanlaşmış, deneyimini bu alanda kurmuş İzmir avukatlarına İzmir boşanma avukatı denmektedir. Öz Hukuk Bürosu, kurulmasından bu yana boşanma hukuku alanında çok yoğun çalışma yapmaktadır.

İzmir’de Boşanma Hukuku Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?
İzmir’de boşanma hukuku davaları aile mahkemelerinin görev alanı içine girer. Bu nedenle aile mahkemesi görevlidir. Bununla birlikte genel olarak İzmir’de boşanma hukuku davalarına bakan yargı yerlerini şu şekilde tablolaştırabiliriz:

BOŞANMA HUKUKU UYUŞMAZLIĞI İLGİLİ İZMİR MERCİİ

 • Boşanma Hukuku Davaları (boşanma, velayet, soybağı vs. tamamı), İzmir Aile Mahkemeleri,
 • Nafaka İcra Takibi, İzmir İcra daireleri,
 • Nafaka Ödememeden Ötürü Tazyik Hapsi Davası, İzmir İcra Ceza Mahkemeleri,
 • Çocuk Teslimi, İzmir Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri.

İzmir Boşanma Avukatı Nasıl Çalışır?
İzmir boşanma avukatı, İzmir’de görülen boşanma hukuku uyuşmazlıklarında çok önemli bir yere sahiptir. Genel olarak İzmir boşanma avukatı çalışmalarını şu şekilde gösterebiliriz;

İzmir’de boşanma davası açılacağı zaman tespit edilmesi gereken önemli meseleler vardır. Örneğin görevli ve yetkili mahkeme, delillerin hukuka uygunluğu ve kusur isnadına yeterliliği, isnadları hukuki zeminde öne sürme, tanıkların belirlenmesi, tebirlerin zamanında alınması ve icrası, vb. unsurlar İzmir boşanma avukatı tarafından dava açılmadan önce gerçekleştirilir.

Boşanma dava dilekçesi, cevap dilekçesi, karşı dava dilekçesi, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri, delil dilekçeleri, tanık anlatımlarına karşı beyan dilekçeleri, tedbir talep dilekçeleri vs. boşanma davasının en önemli unsurudur. Her ne kadar duruşmalar yapılsa da iskelet dilekçeler üzerine kurulur. Bu dilekçeler gelişigüzel hazırlandığı zaman kişinin haklı iken haksız çıkması çok muhtemeldir. İzmir boşanma avukatı bu dilekçeleri, Yargıtay kararları ve yasal düzenlemeler uyarınca hazırlar.

Davada duruşmalar da oldukça önemlidir. Zira tanıklara soru sorulur, karşı tarafa sorular sorulur, dilekçelere esas olan anlatımlar sözlü olarak özetlenir.

Ara kararların ve nihai kararın icrası da gene İzmir boşanma avukatı tarafından etkin bir şekilde takip edilir.
Ayrıca haksız kararların istinaf ve temyiz edilmesi söz konusu olabilir. İstinaf ve temyiz merciileri duruşma yapmayacağı için hem ilk dilekçeler hem de istinaf ve temyiz dilekçeleri bu anlamda önem taşır.
Bu anlatılanlar, yukarıda yer verdiğimiz diğer aile hukuku davalarının tamamı için geçerlidir. Hepsi için İzmir boşanma avukatı yardımı alınmalıdır.

Gene icrai işlemler; çocuk teslimi, nafaka icrası vs. önem taşır. Zaten yavaş çalışan icra dairelerinde bu tür özel nitelikli işlemlerin icra edilebilir olması için yakından takip gerekmektedir.
İzmir boşanma avukatı çalışmaları sadece bunlarla sınırlı değildir. Bunun yanında boşanma hukukunun çeşitli alanlarında faaliyet gösterilir.

Boşanma Avukatının Önemi

Yukarıda İzmir boşanma avukatı ücretleri, iletişim bilgileri ve boşanma avukatı meselesine değindik.

Yukarıda sayılan tüm hukuki süreçler, boşanma hukukunda tecrübeli ve uzmanlaşmış avukatlar tarafından sürdürülmesi gereken gereken işlemlerdir. Dolayısıyla İzmir boşanma avukatından yardım almadan hareket edilirse telafisi güç zararlara neden olunabilir

Bu nedenle sürecin en başından itibaren İzmir hukuk bürosu yardımı alınmalıdır.