İzmir Şirket Avukatı, İzmir Ticaret Avukatı, Şirket Hukuku İzmir, Ticaret Hukuku Avukatı, Ticaret Davaları Avukatı, İzmir Ticaret Hukuku Danışmanı, Ticaret Anlaşmaları Avukatı, Şirketler Hukuku İzmir,Ticaret Hukuku Uzmanı, İzmir Ticaret Mahkemesi Avukatı,

İzmir Şirket Avukatı ve İzmir Ticaret Hukuku Avukatı için Öz Hukuk Bürosu İzmir Avukatları‘ndan hukuki destek ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Randevu almak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

İzmir Şirketler ve Ticaret Hukuku
Öz Hukuk & Danışmanlık Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Hükümler, temel olarak Ticaret Kanununda toplanmıştır (1956’da 6762 sayılı yasa). Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ticaret hukuku kanunlarındandır. Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentalık, ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır.

Ticaret ortaklıkları kolektif, komandit, anonim, limited, kooperatif ortaklıklardır. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Kıymetli evrak poliçe, bono, çek, imtia senetleri, taşıma senetleri türlerindendir.

Deniz ticaret hukuku, sigorta hukuku (sosyal sigorta hariç) diğer ticaret hukuku konularıdır.

​Şirket iki ya da daha çok kişinin bir araya gelerek, emek veya mallarını müşterek bir gayeye erişmek üzere bir sözleşme ile birleştirmelidirler. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere şirket; kişi, sözleşme, sermaye, müşterek amaç ve müşterek çaba unsurlarından oluşur. Şirket kurabilmek için iki ya da daha fazla kişi gerekir. – Adi şirket hariç diğer şirketlerin kurulabilmesi için şirket sözleşmelerinin yazılı olması, imzaların noter tasdikli olması ve ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi gerekir. – Sermaye şirketin iktisadi birlik olması sebebi ile ihtiyaç duyulan unsurdur. Sermaye olarak akla ilk para gelmekle beraber anonim ve limited şirketler hariç diğer şirket tiplerinde sermaye olarak emekte getirilebilmektedir.