izmir iş avukatı, İzmir avukat iş hukuku, İş davası avukatı İzmir, İzmir iş mahkemesi avukatı, İşçi hakları avukatı İzmir, İş sözleşmesi avukatı İzmir, İzmir iş hukuku danışmanı, İş davaları avukatı İzmir, İşçi tazminat avukatı İzmir, İzmir iş mahkemesi danışmanı, İş hukuku avukatı İzmir,

İzmir İş Avukatı, İzmir İş Avukatları, İzmir İşçi Avukatı ve İzmir İşveren Avukatı için Öz Hukuk Bürosundan Hukuki hizmet ve danışmanlık alabilirsiniz. Randevu almak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

İzmir İş Hukuku
Öz Hukuk & Danışmanlık İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-isçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. Ancak; iş hukuku, tüm iş ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalı değildir. Örneğin kamu yönetiminde devlete bağlı olarak çalışan memurların iş ilişkileri iş hukukunun değil, idare hukukunun kurallarıyla düzenlenir.İş Hukuku önceleri özel bir hukuk dalı olarak kabul edilmiştir.Ancak günümüzde “Karma, bağımsız ve kendine özgü” bir hukuk dalı olarak kabul edilmektedir. İşçi üç açıdan işverene bağımlıdır. Bunlar; Teknik, Ekonomik ve Hukuki bağımlılıktır. İşçinin işverene işin yapılması ile yürütüm biçimi ve koşulları yönünden bağlı olması Teknik, iş görmesi karşılığında işverenden düzenli ve sürekli bir gelir elde etmesi Ekonomik, denetim ve yaptırım yetkileriyle de donatılmış bulunan işverenin gözetimi ve yönetimi, otoritesi altında iş görmesi ise Hukuki bağımlılığı ifade eder.

İzmir İş Avukatı
İş Hukukunun Temel İlkeleri -İşçinin Korunması İlkesi -İşçi Yararına Yorum İlkesi : Eğer yargı sürecinde mevzuatın yeterince açık olmayan bir hükmünün yorumlanması gerekiyorsa, bu hüküm işçinin yararı gözetilerek, işçi lehine karara bağlanır. (Mevzuatta açık ve seçik bir hükmün bulunmaması koşuluna bağlıdır)

4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN UYGULAMA ALANI: İşler, İş İlişkileri, Kişiler ve İş yeri yönünden ayrı ayrı ele alınır. Hangi İşlere Ve İş İlişkilerine Uygulanmaz.

 1. Deniz Ve Hava Taşıma İşleri :Gemi kaptanı , uçağın hostesleri veya pilotları İK.’nın uygulama alanı dışındadır. Ancak “Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya veya karadan gemilere yapılan yükleme boşaltma işleri, havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler” İK.’nın uygulama alanına girecektir.
 2. Ev hizmetlerinde çalışan hizmetçi, kahya, vb. kişiler tarafından sürdürülen işler İ.K ‘ya tabi değildir.
 3. Halı,kilim,dokuma gibi bir el sanatı işi, ev çatısı altında değil de kiralanan bir mekanda sürdürülüyorsa yada o iş de aile üyeleri ve akrabalar dışında sözgelimi bir komşu çalıştırılıyorsa İ.K.’ya tabi olacaktır.
 4. Çırak olarak çalıştırılan kişiler ile onları çalıştıranlar arasındaki hukuki ilişki , çıraklık mukavelesi olarak adlandırılan bir sözleşme ile kurulur.

İzmir İş Hukuku Avukatı
İşçi ve işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında, İzmir ilinde hizmet veren Öz Hukuk Bürosu, iş hukuku avukatı kadrosu ile özellikle iş sözleşmesinin haksız feshi nedeniyle işçi ve işverenin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla tüm tazminatların takibi ve iş kazaları kapsamında doğan ihtilaflara yönelik işlemlere ilişkin her türlü danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.
İş Sözleşmelerine İlişkin Hukuki Çözümlerimiz

İş Kanunu, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve
çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektedir. İş sözleşmesi ise işçinin bağımlı olarak iş görmeyi, iş verenin de ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan bir sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan sözleşmelerin yazılı şekilde yapılması gerekir.

İş hukuku kapsamında görülen ihtilaflar çok çeşitli olmakla birlikte, genellikle belirsiz süreli sözleşmelerin işveren veya işçi tarafından fesh edilmesi ve işveren tarafından feshin geçersiz olması halinde işe iade davası ve tazminat davaları şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Avukatlarımız, iş sözleşmeleri kapsamında işçilerin haksız fesih halinde özlük haklarının talep edilmesi ve işe iade davası açılması, feshin kötü niyetli yapılması halinde kötü niyet tazminatı talep edilmesi hizmetlerinin yanı sıra iş kanununun ihlali halinde kesilen para cezalarına itiraz davaları başta olmak üzere, işverenlerin hukuki ihtiyaçlarına da karşılık vermektedir.

iş hukuku avukatı, İzmir iş hukuku avukatları, hukuk bürosu, İzmir iş avukatı, hukuk bürolarıİş Hukuku Avukatlarımızın Verdiği Hizmetler

Öz Hukuk Bürosu yalnızca İzmir sınırları içerisinde hukuki hizmet vermekte olup, iş hukuku avukatı ekibimizin İş Kanunu kapsamında verdiği hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

 • Haksız işten çıkarma nedeniyle kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık ücretli izin ve genel tatil tazminatlarının takibi
 • Ödenmeyen işçi alacaklarının takibi
 • İşçinin eksik ödenen primlerinin gerçek maaşı üzerinden ödenmesinin temin edilmesi– İşverenin kötü niyetli olarak işçinin işine son vermesi halinde (sendikal veya ayrımcılık vs. sebepler) kötü niyet tazminatı talep edilmesi
 • İş sözleşmesinin haksız olarak feshedilmesi halinde işe iade davası açılması
 • İş yerinde meydana gelen kazalar nedeniyle ortaya çıkan zararların takibi
 • İşveren ve işçi ilişkisi kapsamında iş sözleşmesinin hazırlanması
 • İşçinin iş sözleşmesini ihbar süresine uymaksızın feshetmesi halinde ihbar tazminatının takibi
 • İşverenlerin engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu ihlaline ilişkin ihtilaflara ilişkin hukuki destek
 • İş Kanunu kapsamında işveren aleyhine kesilen para cezalarına karşı itirazların yapılması