İzmir Gayrimenkul Avukatı, İzmir emlak avukatı, Gayrimenkul hukuku İzmir, Emlak davaları avukatı, İzmir tapu davaları, Gayrimenkul miras avukatı İzmir, Emlak sözleşmeleri avukat, İzmir taşınmaz avukat, Tapu iptali avukatı İzmir, Emlak mahkemeleri İzmir, Gayrimenkul danışmanlık avukatı,

İzmir Gayrimenkul Avukatı ve İzmir Gayrimenkul Avukatları konusunda Öz Hukuk Bürosu olarak İzmir Gayrimenkul Avukatı hizmeti veriyoruz.

İzmir Gayrimenkul Avukatı

Öz Hukuk & Danışmanlık Ofisimiz, taşınmaz malların yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından alım ve satımı, gayrimenkul kiralamaları, finansmanı, intifa, irtifak, ipotek, haciz, tedbir, şerh gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun tüm detaylarında hukuki destek sağlamaktadır. Ayrıca bu konularla ilgili olarak müzakerelerin yürütülmesi ve sözleşmelerin oluşturulması süreçlerinde yer almaktadır. Kira ve inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetimi konusunda hizmetler vermekteyiz.

Bunun yanı sıra, inşaat ve gayrimenkul hukuku ile ilgili konularından doğan hukuki ihtilaflarda da müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Ofisimiz ayrıca, tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde yaptığı kayıt tetkik işlemleri ile gayrimenkul değerlerine ilişkin durum tespit çalışmaları gerçekleştirmektedir.

İzmir Gayrimenkul Avukatları

İzmir Gayrimenkul Avukatı olarak hizmet veren Öz Hukuk Bürosu, gayrimenkul alım satımına ilişkin tüm tapu tescil ve iptali, ipotek işlemleri, ifraz ve tevhid işlemleri, gayrimenkuller üzerindeki ayni haklara ilişkin işlemler, kira sözleşmeleri, miras paylaşımı kapsamında çıkan ihtilaflar başta olmak üzere taşınmaz hukukuna ilişkin her türlü ihtilafa yönelik danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

İzmir Gayrimenkul Hukuku Kapsamındaki İhtilaflar
Gayrimenkul (Taşınmaz) hukukunun kapsamını araziler, tapu kütüğüne kayıtlı haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler oluşturur. Gayrimenkul mülkiyeti, tapu kütüğüne tescil yoluyla kazanılır. Mülkiyetin tescil dışında kazanılması, mahkeme kararı, cebri icra, miras, işgal ve kanunda düzenlenen diğer hallerde de mümkündür.

Gayrimenkul üzerinde mülkiyet hakkı dışında, sahibine sınırlı yetkiler sağlayan ipotek hakkı, irtifak hakkı ve taşınmaz yükü olmak üzere üç gruba ayrılan sınırlı ayni haklar da bulunmaktadır. İpotek, mevcut veya doğması muhtemel veya kesin olarak bir alacağın gayrimenkul üzerinde tesis edilen ipotekle güvence altına alınmasıdır.

Gayrimenkul hukuku’nun temel hükümleri Medeni Kanun kapsamında düzenlenmiş olup, sıklıkla gayrimenkul üzerinde birden fazla kişinin paylı mülkiyet veya elbirliğiyle mülkiyet paydaşlığı bulunması, gayrimenkul üzerindeki mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni haklara ilişkin yolsuz tescil veya terkin yapılması, müteahhitler ile hak sahipleri arasında çıkan taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ihtilafları ile arsa sahipleri ve müteahhitler arasında yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında inşaatın geç ve eksik teslimi, hukuka aykırı kamulaştırma ve kamulaştırma bedelinin düşük tespit edilmesi, kira sözleşmeleri kapsamında kirasını ödemeyen ve kira sözleşmesine aykırı eylemlerde bulunan kiracıların tahliyesi başta olmak üzere birçok ihtilaf söz konusu olmakla birlikte, teknik hukuki bilgi gerektiren söz konusu uzlaşmazlıkların uzman gayrimenkul avukatı vasıtasıyla çözümü mümkündür.

Öz Hukuk Bürosunda Avukatlarımızın Verdiği Hukuki Hizmetler

Öz Hukuk Bürosu yalnızca İzmir sınırları içerisinde hukuki hizmet vermekte olup, gayrimenkul avukatı ekibimizin İş Kanunu kapsamında verdiği hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

+ Gayrimenkul ortakları arasında ihtilaf çıkması halinde izale-i şuyu davasının açılması ve satışın gerçekleştirilmesi
+ Haksız tapu devirlerine dayanan ihtilaflara ilişkin tapu iptal ve tescil davasının takip edilmesi.
+ Gayrimenkul alım satımı ve tapu tescil işlemleri
+ İpotek tesis edilmesi, ipoteğin kaldırılması, ipoteğin paraya çevrilmesi işlemlerinin takibi
+ Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiracıların tahliye işlemleri
+ Yabancıların mülk edinmesi işlemleri

İzmir Gayrimenkul Avukatı ve gayrimenkul, gayrimenkul hukuku avukatı izmir, izmir avukat iletişim, izmir gayrimenkul avukat, izmir gayrimenkul avukatları, izmir tapu avukatı, tapu avukatı izmir için iletişim sayfamızdan bizi arayabilirsiniz.