İzmir tapu avukatı, Tapu hukuku avukatı İzmir, İzmirde tapu davası avukatı, Tapu sorunları avukat İzmir, Hukuki danışmanlık İzmir tapu işlemleri, Tapu iptali avukatı İzmir, Tapu devri avukat İzmir, İzmir tapu mahkemeleri avukat, Tapu davaları için avukat İzmir, İzmir gayrimenkul hukuku avukatı,

İzmir Tapu Avukatı ve İzmir Tapu Avukatları için Öz Hukuk Bürosundan Hukuki destek ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Randevu almak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

İzmir Tapu Avukatı
Gayrimenkul hukuku, taşınmaz mallar üzerinden meydana gelebilecek uyuşmazlıkları engelleyen ve taşınmaz mallar üzerindeki hakları belirleyen hukuka denir. Gayrimenkul hukuku geniş kapsamlı bir hukuk dalı olduğu için mutlaka özel eğitim almış avukatlardan bu konuda yardım alınması gerekir. Tapu işlemleri, kira sözleşmeleri gibi konular bunlardan doğan problemleri gayrimenkul hukukunun kapsamındadır. 4721 sayılı Türk medeni kanunun 4. Kitabında düzenlenmiştir. Eşya hukukunun en kapsamlı alanını oluşturan, taşınmazların süreçleri ve hakları belirlenmiştir.

Gayrimenkul Hukuku Nedir?
Eşya hukukunun bir alt dalıdır. Eşya hukukuna ilişkin tüm uyuşmazlıkları çözümler. Gayrimenkul binaları, apartmanları, arsaları tüm taşınmaz malları içerisine alır. Ayrıca tüm taşınmaz konuları da ele almaktadır. Gayrimenkul alanında meydana gelen uyuşmazlıkları çözmek ve açıklığa kavuşturmak için işinde uzman bir avukatla hareket etmek gerekir. Hukuk alanın bazı dallarında avukat tutma zorunluluğu yoktur.

Fakat bazı davaların çözülmesi zordur. Bu çözülmesi zor olan davalardan biride gayrimenkul davalarıdır. Bir avukatla çalışmak sürecin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Gayrimenkul avukatları gayrimenkul davası açma alanlarının hepsine hâkimdirler.

İzmir Gayrimenkul avukatları;

  • Kamulaştırma davaları,
  • Tapu ve tescil davaları
  • Kira sözleşmeleri,
  • İnşaat sözleşmesi,
  • Bina yönetim sözleşmesi,
  • Proje yönetim sözleşmesi,
  • Genel emlak hukuku,
  • Kat irtifakı sözleşmesi,
  • Ortaklığın iptali davaları,
  • Alışveriş merkezlerinin yönetim sözleşmeleri,

Gibi tüm alanlara gayrimenkul avukatları sahiptirler.

Gayrimenkul Hukuku Hangi Alanları Kapsar?
Gayrimenkul hukuku birçok hukuk dalının alt dalını kapsamaktadır. İrtifak hakkının kurulmasının yanı sıra ön alım davaları, kamulaştırma ve istihkak davaları da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bunların dışında gayrimenkul hukuku, el atmanın engellenmesi, izale-i şüyu, ipotek uyuşmazlığı davaları da bu davalar arasında yer almaktadır. Kira bedellerinin tespit edilmesi tahliye davaları da yetkili alandır. Tapu davaları, iptal veya tescil, kayıt düzeltme şeklinde olabilir.

İzmir Tapu Davaları
Tapu davası genellikle gayrimenkul hukuk kapsamında veya alanında yer alan taşınmazlar ile ilgili konulardan bir tanesi ve en çok konu olan davaların başında tapu davası gelmektedir. Tapu tescili ve tapu iptali gibi davaları kapsar. Hukuka aykırı düzeltilmesi gereken şeyler varsa yaşanılan mağduriyetleri ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Tapu davaları Asliye hukuk mahkemelerinin görev alanında bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yerde ki mahkemeye başvurarak tapu davası tapu avukatı ile vekâlet verilerek yürütülebilir.

İnşaat Sözleşmesi
Arsa sahibi ile müteahhit arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibinin kendisine devredeceği belli bir arsa payı veya daireye karşılık müteahhidin kendi malzemesiyle arsa üzerinde bağımsız bölümler yapıp bir bina meydana getirmesini talep ederek yaptıkları sözleşmeye denir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi karma bir sözleşmedir.

Bu tip sözleşmelerin inşaat hukuku avukatı ile yapılmasında fayda var. Yardım alınmadan hazırlanan sözleşmelerde inşaat evresinde birçok mağduriyet yaşanmakta ve sayısız davalar açılmaktadır. Bundan dolayı inşaat sözleşmeleri arsa payı karşılığında yapıldığında uzman kişilerden yardım alınarak hazırlanmalı ve ayrıntılı düzenlemeler yapılmalıdır. Sözleşmenin feshi, tazminat davası, uyarlama davaları gibi sözleşmeden kaynaklanan tüm sıkıntıları işinde uzman avukatla çözmek gerekir.

İzale-i Şuyu Davaları
Birden fazla ortağı bulunan taşınır ve taşınmaz mallardaki ortaklığı bitirmek amacıyla açılan davalardır. Davalar taşınmazın bulunduğu yerde ki Sulh hukuk mahkemelerinde açılır. Genellikle uzun bir süreç gerektiren davalardır. Satış yoluyla ve taksim edilerek ortaklığın giderilmesi gibi şeklinde açılmaktadır.

Gayrimenkul hukuk davaları birçok hukukun kapsam alanına girmektedir. Taşınmazın, açılacak dava türleri hukuk dallarının uzmanlık alanlarına girmektedirler. Tüm gayrimenkul davalar ile ilgili tüm davalara işinde uzman avukatlardan yardım alınması gerekir.