İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Ücretleri, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Boşanma Avukatı Ücretleri, İzmir Miras Avukatı, İzmir Miras Avukatları, İzmir Miras Avukatı Ücretleri, İzmir Gayrimenkul Avukatı, İzmir Gayrimenkul Avukatları, İzmir Gayrimenkul Avukatı Ücretleri, İzmir Deport Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Deport Avukatları, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir Avukatlık Büroları, İzmir Hukuk Bürosu, İzmir Hukuk Büroları

İzmir Şirket Avukatı ve İzmir Ticaret Hukuku Avukatı için Öz Hukuk Bürosu İzmir Avukatları‘ndan hukuki destek ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

İzmir Şirketler ve Ticaret Hukuku

Öz Hukuk & Danışmanlık Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Hükümler, temel olarak Ticaret Kanununda toplanmıştır (1956’da 6762 sayılı yasa). Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ticaret hukuku kanunlarındandır. Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentalık, ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır.

Ticaret ortaklıkları kolektif, komandit, anonim, limited, kooperatif ortaklıklardır. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Kıymetli evrak poliçe, bono, çek, imtia senetleri, taşıma senetleri türlerindendir.

Deniz ticaret hukuku, sigorta hukuku (sosyal sigorta hariç) diğer ticaret hukuku konularıdır.

Şirket iki ya da daha çok kişinin bir araya gelerek, emek veya mallarını müşterek bir gayeye erişmek üzere bir sözleşme ile birleştirmelidirler. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere şirket; kişi, sözleşme, sermaye, müşterek amaç ve müşterek çaba unsurlarından oluşur. Şirket kurabilmek için iki ya da daha fazla kişi gerekir. – Adi şirket hariç diğer şirketlerin kurulabilmesi için şirket sözleşmelerinin yazılı olması, imzaların noter tasdikli olması ve ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi gerekir. – Sermaye şirketin iktisadi birlik olması sebebi ile ihtiyaç duyulan unsurdur. Sermaye olarak akla ilk para gelmekle beraber anonim ve limited şirketler hariç diğer şirket tiplerinde sermaye olarak emekte getirilebilmektedir.