İzmir Miras Avukatı

Miras bırakanın vefatı ile birlikte mirasçıları, miras bırakanın tereke olarak adlandırılan aktif ve pasif tüm malvarlığı değerlerinde hak sahibi olacaklardır. Miras hukuku son derece kapsamlı olup mirasçılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü maksadıyla yapılabilecek birçok işlem ve davaya imkan sağlamaktadır. İzmir Miras avukatı, miras olarak size geçen malvarlıklarının intikal işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve paylaşımın yapılması işlemlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunacaktır.

 • Miras Avukatı Hizmetlerimiz:
 • Mirasçılık belgesinin alınması
 • Mirasçılık belgesinin düzeltilmesi davaları
 • Mirasçılık belgesinin iptali davaları
 • Vasiyetnamenin hazırlanması ve düzenlenmesi işlemlerinin takibi
 • Vasiyetnamenin tenfizi davası
 • Vasiyetnamenin iptali davası
 • Tenkis davası
 • Muris muvazaasından kaynaklı işlemlerin iptali için açılacak davalar
 • Mirasın reddi davaları
 • Miras taksim sözleşmesi ve ilgili davalar
 • Miras sözleşmelerinin hazırlanması ve düzenlenmesi işlemlerinin takibi
 • Tereke tespiti davası
 • İntikal işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Paylı mülkiyete dönüştürme davası
 • Ortaklığın giderilmesi davası (İzale-i şüyuu davası)
 • Tapu iptali ve tescili davaları

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir