İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Avukat Ücretleri, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatları, İzmir Boşanma Avukatı Ücretleri, İzmir Miras Avukatı, İzmir Miras Avukatları, İzmir Miras Avukatı Ücretleri, İzmir Gayrimenkul Avukatı, İzmir Gayrimenkul Avukatları, İzmir Gayrimenkul Avukatı Ücretleri, İzmir Deport Avukatı, İzmir Yabancılar Avukatı, İzmir Deport Avukatları, İzmir Nafaka Avukatı, İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı, İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı, İzmir Avukatlık Büroları, İzmir Hukuk Bürosu, İzmir Hukuk Büroları

İzmir İdare Hukuku

Öz Hukuk & Danışmanlık İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

İdare hukuku, en geniş anlamıyla idarenin hukukudur. O halde, idare hukukunun konusunu belirlerken, önce idare kavramından ne anlaşılması gerektiğini açıklığa kavuşturmak zorundayız.

İdare ise, organik anlamda devlet yapılanması içerisinde belli görevleri yerine getirmek için oluşturulan örgüt ve bu örgütte istihdam edilenler olarak tanımlanır. Fonksiyonel anlamda ise idare ile kastedilen kamu hizmetlerini hayata yansıtmak için sahip olunması gereken nitelikler ve bu örgütün çalışma sistematiğidir.

İzmir İdare Hukuku Avukatı

İdarenin var oluş amacı kamu yararının gerçekleştirilmesidir. İdare hukuku da, kamu yararını oluşturmaya, bozulan yarar dengesini yeniden kurmaya yardımcı olarak idarenin faaliyet ve örgütlenmesini kurallara tabi kılar ve böylece bireyin hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınmasını sağlar.

İdare hukuku, 19. yüzyılda ortaya çıkması bakımından kaynağını Roma’dan alan birçok hukuk dalına nazaran daha genç bir hukuk dalıdır. Gelişimini, değişen devlet modeli anlayışına bağlı olarak hızla sürdürmekte olan idare hukukunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar idari yargıda çözümlenir.