İzmir Fikri Sinai Haklar Hukuku Avukatı arayanlar için İzmir Öz Hukuk Bürosu İzmir Avukatları olarak hizmet veriyoruz. İletişim sayfamızdan randevu alabilirsiniz.

İzmir Fikri Sinai Haklar Hukuku

Öz Hukuk & Danışmanlık Fikri mülkiyet hakkı; gerek sınai, gerekse bilimsel, edebi ve sanatsal alanlarda yaratıcılık sonucu ortaya çıkan faaliyetlerinden doğan, yaratıcılığını ortaya koyan kimseye yasal bir takım imkanlar sağlayan haktır . Fikri mülkiyet, bireysel ya da kurumsal olarak sahip olunan düşüncelerin bir ürün üzerinde somutlaşmış, ekonomik değer kazanmış şeklidir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları, bir işletmenin ürünleri, yöntemleri (usulleri), dokümanları, görselleri, kimlik unsurları, sanat eserleri, vb.’ne ilişkin tüm özgün tasarımları ve gizli ya da açık bilgileri (gayri maddi varlıkları) ile ilgili sahip olduğu, kullanma, ürüne dönüştürme, dağıtma, yayma, satma gibi çeşitli mahiyetteki hakları olarak da tanımlamak mümkündür.

İzmir Fikri Sinai Haklar Hukuku Konusuna Giren Alanlar

* Eser Sahibinin Hakları
* Patent
* Bağlantılı Haklar

Telif hakları, eserin meydana getirildiği anda kendiliğinden doğmakta ve buna ilişkin koruma, eserin kamuya sunuluşu ile kendiliğinden sağlanmakta ve bunun için bildirim ya da tescil gibi bir prosedüre ihtiyaç bulunmamasına rağmen Sınai mülkiyet haklarında ise korumanın sağlanması için, ilgili buluşun, tasarımın, markanın vs. tescil ettirilmesi gerekmektedir.