İzmir Ağır Ceza Avukatı ve İzmir Ceza Avukatları, İzmir Barosu Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ceza Avukatı ve Ceza Avukatı İzmir için araştırma yapıyorsanız davalarınız için İzmir Öz Hukuk Büromuzu arayınız.

İZMİR CEZA AVUKATI

Suç ve ceza düzenlemeleri toplum düzeni için büyük önem arz eder. Bu nedenle suçlara karşılık hürriyeti bağlayıcı cezalar ve para cezaları öngörülmüştür. Ceza avukatı bu noktada şüpheli ve sanık müdafii olabileceği gibi mağdur açısından da katılan olarak yargılamada hukuki yardım sağlar.

Her yargılamada olduğu gibi ceza yargılamasında da ceza avukatı savunma ve hukuki prosedürü işletme görevi görür. Ceza yargılamasından kişilerin hürriyetini bağlayıcı cezalar doğabileceği için bir avukatın yardımına başvurulması büyük önem arz eder.

Bir suç işlendiğine dair şüphe varsa kolluk birimleri veya savcılık bu yönde kendilerine gelen bir şikayet veya ihbar üzerine soruşturma sürecini başlatır. Deliller toplanır ve olay için araştırma başlatılır. Bu süreçte suç işlediği düşünülen kişi veya kişilerin hukuki statüsü “şüpheli”dir. Ceza avukatı bu süreçte sulh ceza hakimliğine gerekli başvuruları yapabilir ve şüpheli müdafii olarak ifade sırasında yanında bulunur.

Savcı kovuşturmaya geçilmesi kanaatine varırsa iddianame hazırlar ve bunu ilgili ceza mahkemesine gönderir. Ceza mahkemesinin bu iddianameyi kabulü üzerine şüpheli sıfatı sanık sıfatına dönüşür. Ceza avukatı bu süreçte büyük önem arz eder. Müdafii olarak sanığın haklarını savunur veya müşteki avukatı olarak davaya katılan sıfatı ile katılarak mağdur olan kişinin haklarını savunur.

Ceza Avukatı Neler Yapar?

Ceza avukatı yargılama esnasında sanığı hukuki olarak temsil eder ve hukuki haklarını savunur. Onun yerine geçerek ifade veremez. Ancak sanık adına soru sorabilir, delil toplayıp mahkemeye sunabilir veya itirazlarda bulunabilir.

Bir ceza avukatı yargılama esnasında beraber yargılanan birden fazla kişiyi birlikte savunabilir. Tamamının müdafiiliğini yapabilir. Ancak bu kişiler arasında hukuki menfaat çatışması varsa hepsini beraber savunamaz. Mesela bir ceza yargılamasında hem sanığı hem de mağduru savunması mümkün değildir.

Bir ceza avukatı savunduğu sanığın ceza yargılaması henüz başlamazdan (yani soruşturma aşamasındaykenden) itibaren kanun yolları (yani istinaf temyiz) aşamaları ve kararın kesinleşmesi aşamasına kadar takip edebilir. Karar kesinleştikten sonra da yargılamanın yenilenmesi yoluna gidebilir. Avukatlık sözleşmesinde hangi aşamaların müdafiilik kapsamında olacağı belirlenebilir.

Ceza davası sanık veya mağdur yahut bunların avukatları aracılığı ile açılmaz. Ceza yargılamasını ancak Cumhuriyet savcısı başlatabilir. Mağdur şikayet veya ihbar hakkını kullanır. Şüpheli veya sanık için ceza avukatı soruşturma ve kovuşturma aşamalarında savunma faaliyeti yürütür.

Türkiye’de ceza avukatlarının suçu savunduğu yönünde yanlış bir algı vardır. Bir kişi yargılama neticesine varılana kadar suçsuz kabul edilir. Ayrıca kişi suç işlemiş dahi olsa kanun bu kişiye de bazı haklar tanımıştır ve herkesin hukuki yardım hakkı vardır. Bunun anlamı suç işleyen kişinin cezasız kalacağı değildir. Kişiye işlediğinden fazla ceza verilmesinin doğru olmadığıdır. Herkes hukuk düzeninin kendisine tanıdığı hakları kullanma hakkına sahiptir. Ceza avukatının görevi sanık ya da mağdur fark etmeksizin hukuk düzenince tanınmış hakları savunmaktır.

Soruşturma Aşaması
Soruşturma, suç şüphesi ile başlar. Kolluk kuvveti veya savcılık suçtan haberdar olduğu vakit soruşturma başlatır. Kendisine herhangi bir suç isnad edilen kişi için hukuki yardım almak önemlidir. Suç işlediği düşünülen kişi soruşturma aşamasında şüpheli sıfatına sahip olur

Kişi için soruşturma aşamasında sulh ceza hakimliğince veya kolluk birimleri – savcılık tarafından güvenlik tedbirleri uygulanabilir. Bunlar tutuklama, arama, gözaltına alma, sorgulama, yakalama vb. türden olabilir. Bütün bunlar kişilerin hürriyetini kısıtlar.

Bu işlemlerin kanunda yazılı olan sınırlar çerçevesinde ve ölçülü olarak yapılması gerekir. Kişi için böyle bir durumda bir avukatın hukuki desteğini talep etme hakkı doğar. Şüpheli talep ederse bir avukat kendisine eşlik etmeksizin sorguya girmez.

Cezai sürecin her aşamasında olduğu gibi soruşturma aşamasında da ceza avukatı şüpheli hakkında hazırlanan dosyayı inceleyebilir, delil olarak konulan bütün unsurları görebilir ve örneğini alabilir.

Kişi gözaltında iken avukatı ile görüşebilir. Bunun için noterden vekalet vermiş olması gerekmez. Kişinin bu görüşmesi gizli bir ortamda kimsenin duyamayacağı şekilde de yapılabilir. Bunun haricinde avukat ile şüpheli arasındaki her türlü görüşme, bilgi alışverişi ikisi arasında kalır. Yargılama bitmiş bile olsa bu bilgiler kimse ile paylaşılamaz. Bu, avukat için bir yükümlülüktür.

Kolluk birimleri şüphelinin sorgusunu alırken avukatı yanında bulunur. Ancak avukat şüpheli adına sorulara cevap veremez. Burada bir savunma faaliyeti de yoktur. Avukat şüphelinin haklarını korur. İfade almanın ardından şüpheli sulh ceza hakiminin karşısına çıkarıldığı zaman ceza avukatı burada gene şüpheli adına sorulara cevap vermemekle birlikte haklarını savunabilir.

Şüpheli soruşturma aşamasında tutuklanırsa ceza avukatı 7 gün içinde bu tutuklamaya itiraz edebilir. Şüpheliyi cezaevinde ziyaret edebilir. Onunla kimsenin duyamayacağı bir ortamda görüşme sağlayabilir. Avukatın cezaevinde şüpheli ile görüşebilmesi için vekalet almış olması gerekmez.

Ceza soruşturmaları gizlidir. Ancak bu gizlilik avukatları ve şüpheliyi kapsamaz. Ancak söz konusu soruşturma kapsamında “kısıtlama” kararı verilirse bu durumda ceza avukatı ilgili dosyayı göremez ve içinden örnek alamaz. Ancak dosya hakkında verilen kısıtlama kararı kendisine ibraz edilmelidir.

Kovuşturma Aşaması
Mahkeme iddianameyi kabul eder ve bir tensip zaptı düzenler. Burada duruşma tarihi ve suç isnadı belirtilir. Kişi için artık ceza yargılaması başlamış olur. Buradan sonra artık sanık konumunda olan kişi için ceza avukatının önemi daha da artar.

Ceza avukatı yukarıda belirttiğimiz soruşturma aşamasında neler yapabiliyorsa aynı haklara ve yetkilere kovuşturma yani yargılama aşamasında da sahiptir. Tutukluluğa itiraz edebilir, savunma yapabilir, delil sunabilir, sanık ile müdafii sıfatı ile görüşme yapabilir ve bu görüşmenin gizliliğini temin edebilir.

İstinaf ve Temyiz Aşamaları
Ceza avukatı ilk derece mahkemesinde verilen kararı müdafii olarak sanık adına istinafa taşıyabilir. Bunun anlamı, bir üst mahkeme olan bölge adliye mahkemesinde yeniden yargılama yapılacağıdır. İstinaf aşamasında ceza avukatı aynı şekilde savunmasını yapar, dosya üzerinden gerekli işlemlerin yerine getirilmesini sağlar. Tutukluluğa veya yurt dışı çıkış yasağına itiraz eder. Aynı şekilde Yargıtay’da temyiz incelemesi sırasında da sanığın hakları doğrultusunda hareket eder.

Ceza avukatının görevi karar kesinleşinceye kadar sürer. Ancak avukat ile suç işlediği düşünülen kişi arasında savunmanın hangi aşamaları kapsayacağı konusunda bir anlaşma yapılabilir.

Ceza Avukatı Ücretleri
Ceza avukatı diğer avukatlık alanlarından farklı bir iş faaliyeti göstermektedir. Diğer davalardan farklı olarak cezaevinde, karakolda, savcılıkta belirli iş ve işlemler gerçekleştirir. Bu nedenle ücretleri de diğer davalardan farklılık arz eder.

Ceza avukatı kendisine gelen işin büyüklüğüne, emeğine ve zorluğuna göre baronun belirlediği asgari tutarın altında kalmayacak şekilde ücret alır. Ceza avukatları ücretleri için düzenlenmiş sabit bir ücret tarifesi söz konusu değildir.

Ceza avukatı ücretleri bunun yanında tutuklu yargılamaya, davanın görüldüğü mahkemeye göre değişiklik gösterebilir. Bir suçun işleniş şekli, nitelikli halleri, iştirak durumları vb. her türlü unsur işin hacmine etki edeceğinden aynı oranda da ücrete de etki edebilir. Genellikle her somut olay için ayrı değerlendirme yapılır.

Ceza yargılamasında bu belirttiğimiz faktörler ve daha birçok unsura göre ücret biçilir. Ancak bunun anlamı en yüksek ücretle müdafilik yapan avukatın işe bakacak avukat olduğu değildir. Ceza avukatı ile anlaşılırken konuya hakimiyetine, müvekkile ilgisine ve güvene önem verilmelidir.

Ancak yine de genel bilgi olması açısından İzmir Barosu Asgari Avukatlık Ücret Tarifesine göre ceza avukatı ücretleri aşağıdaki gibidir.

İZMİR CEZA AVUKATI ÜCRETLERİ

Ağır Ceza Mahkemesi
Sanık Müdafiliği Ücreti …… TL
Mağdur/Katılan Vekilliği Ücreti …… TL
Asliye Ceza Mahkemesi
Sanık Müdafiliği Ücreti …… TL
Mağdur/Katılan Vekilliği Ücreti …… TL
Çocuk Mahkemesi
SSÇ Müdafiliği Ücreti …… TL
Mağdur/Katılan Vekilliği Ücreti …… TL
Sulh Ceza ve İnfaz Hakimliği Ücreti …… TL
Ağır Ceza Avukatı
Ağır ceza mahkemesi adı üzerinde cezai yaptırımı diğer suçlara göre daha ağır olan suçların yargılamasını yapar. Ağır ceza mahkemesi cezası 10 yıl ve üzeri olan suçlar ile birlikte kanunda özel olarak sayılmış bir takım suçların yargılamasını üstlenir. Bir suçun cezasının 10 yıl ve üzeri olduğu belirlenirken kanunda gösterilen üst sınıra bakılır. Bunun yanında cezası ne olursa olsun ağır ceza mahkemesinde görülecek bazı suçlar da belirlenmiştir. Bu suçlar şu şekildedir;

Zimmet, irtikap ve rüşvet suçları
Resmi belgede sahtecilik, hileli iflas ve dolandırıcılık suçları
Kasten öldürme, taksirle öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçu

Yağma suçu
Ağır ceza avukatı bu suçlar hakkında soruşturma ve kovuşturma yapıldığı zaman şüpheli ve sanık müdafii olarak gereken savunmayı yapmalıdır. Ağır ceza mahkemesinde yargılanan kişilerin kesinlikle bir ağır ceza avukatı ile çalışmaları gerekmektedir. Davanın olumsuz sonuçlanma ihtimalini düşünüldüğünde çok uzun yıllar boyu özgürlüğün elinizden gitmesi anlamına gelmektedir. Bu anlamda ağır ceza avukatı özgürlüğünüz için gerekli her türlü savunmayı yapmaktadır.

Asliye Ceza Avukatı
Türk ceza yargılamasında asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi genel olarak görev sahibi iki mahkemedir. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmeyen genel ceza yargılaması işlerine asliye ceza mahkemesi bakar. Örneğin hırsızlık suçu asliye ceza mahkemesinde görülür. Yukarıda ağır ceza mahkemesinin baktığı suçları gösterdik. İşte bu suçlar dışında kalan suçlarda asliye ceza avukatı şüpheli veya sanığın hukuken korunan haklarını savunmakla yükümlüdür. Bu mahkemede yargılanan kişilerin de yine aynı şekilde bir avukat ile çalışmaları önerilir. Ağır ceza gibi 10 yıllık cezalardan bahsedilmeyen asliye ceza mahkemelerinde yine de 6-8 yıl gibi miktarlarda cezalar çıkması gayet mümkün durumdadır.

Sulh Ceza Avukatı
Türk ceza yargılamasında 2 çeşit mahkeme vardır. Bunlar asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemeleridir. Sulh ceza hakimliği eskiden sulh ceza mahkemesi idi.Ancak yeni düzenleme ile artık sulh ceza mahkemeleri kaldırılarak yerine sulh ceza hakimlikleri getirilmiş oldu.

Sulh ceza hakimi soruşturma aşamasında alınacak güvenlik tedbirlerine hükmeder. Şüphelinin ilk sorgusunun ardından alınması gereken önlemleri alır. Bunun haricinde idari para cezalarına itirazları inceler.

Soruşturma aşamasında ceza avukatının yapacağı savunma, itiraz, görüşme vb. her türlü faaliyeti sulh ceza hakimliği ile muhatap olarak gerçekleşir. Sulh ceza avukatı tutuklama kararına, yurt dışına çıkış yasağı kararına vb. güvenlik tedbirlerine yapacağı itirazı, kararı veren sulh ceza hakimine yöneltecektir. Bu aşamada avukat tutmak en mantıklı yol olacaktır. Zira yargılamanın henüz başında tüm dosya savunmasının planlı bir şekilde yürütülmesi bu aşamada bir avukat ile çalışmaya bağlıdır.

Ceza Avukatına Sor
Cezai süreçle ilgili danışmanlık da talep ediliyor olunabilir. Bu durumda bir ceza avukatına konunun ayrıntıları anlatılır ve sürecin işleyişi ve nasıl bir yol çizilmesi konusunda bilgi alınır. Büromuz cezai süreçte müdafilik hizmeti verdiği gibi danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.

Danışmanlık hizmeti birebir avukat ile görüşerek verilebileceği gibi online olarak da verilebilmektedir. Danışmanlık veya dava takibi işlemleriniz için büromuz web sitesi üzerinden konu ile ilgili sorularınızı bize yöneltebilirsiniz veya ofisimize gelebilirsiniz.

Türkiye’de Ceza Yargılaması

Türkiye’de ceza yargılaması temelde 3 aşamadan oluşur. Bunlar; iddia, savunma ve yargılamadır. İddia makamı savcılıktır. Soruşturma sürecinde şüpheli, kovuşturma sürecinde ise sanık olan kişi hukuki yardım hakkına sahiptir. Dilerse bir avukatın müdafiliği eşliğinde yargılamayı sürdürebilir. Bazı suçlar ve durumlar için ise zorunlu müdafilik öngörülmüştür.

Ceza Avukatı İzmir’den mi Bulunur?

Türkiye’de ceza avukatları İzmir’de elbet diğer şehirlere nazaran daha fazla bulunmaktadır. Ancak ceza avukatlarının İzmir’de olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Zira iyi bir ceza avukatının nitelikleri şehirden bağımsızdır.

Esasen meslekte ceza avukatı, uzman ceza avukatı gibi tanımlamalar meslek etiğine aykırı bir ifade teşkil etmektedir. Ceza avukatı arıyorum diyorsanız bunu konusuna hakim, ilgili ve bilgili ceza avukatını bünyesinde barındıran bir hukuk bürosu ile de irtibata geçebilirsiniz.

Zorunlu Müdafilik ve Devletin Avukat Ataması
Kural olarak ceza yargılamasında kişinin avukatla kendini temsil etmesi zorunlu değildir. Kişi isterse avukat yardımı alır istemezse almaz. Ancak istisnai bazı hallerde kanun gereği müdafi ile savunmanın yapılması zorunlu tutulmuştur. Örneğin kişi hakkında tutuklama talep edilmişse şüpheli veya sanık kendi anlaştığı bir avukat ile veya baronun atayacağı bir avukat ile savunulmak durumundadır.

Ceza yargılamasında şüpheli veya sanığa avukatının olup olmadığı sorulur. Avukat ile anlaşacak gücü olmayan kişi baro tarafından kendisine müdafii atanmasını talep edebilir.

Müdafii bulunmayan kişi kendini savunamayacak durumda ise; yani sağı – dilsiz ise veya çocuk ise, talebi olmasına bakılmaksızın eğer bir avukatla anlaşmamışsa kendisine baro tarafından avukat atanmasına hükmedilir.

Yargılamaya konu olan suçun kanundaki alt sınırı 5 sene hapis cezası ise gene kişinin talebine bakılmaksızın baro tarafından avukat atanır.

Ceza Davaları Ne Kadar Sürer?
Ceza davalarının süreleri yargılanan sanıkların çokluğuna, yargılama konusu suçun türüne ve ağırlığına, delillerin çeşitliliğine, mahkemenin yoğunluğuna, soruşturma aşamasının uzunluğuna, kanun yolları aşamalarına ve başka bir çok unsura göre değişir.

Soruşturma aşaması, kovuşturma aşaması ve kanun yolları hesaba katıldığında ülkemizde İzmir’de ağır ceza davalarının genel olarak 1 ile 4 yıl arasında sürdüğü söylenebilir. Davanın niteliğine ve delillerin durumuna göre bu süre uzayabileceği gibi kısalabilir de. Asliye ceza mahkemesinde görülen davaların ise ağır ceza davalarına nazaran daha kısa sürdüğü söylenebilir.

İzmir Ceza Davalarında Vekalet
Ceza avukatı hakkınızda başlatılan cezai sürecin her aşamasında vekaletname olmadan sizi savunabilir, soruşturma aşamasında sorgunuzda eşlik edebilir, delil sunabilir vb. her türlü işi yapabilir. Aynı şekilde kovuşturma aşamasında da savunma yapabilir. Gerekli itiraz ve taleplerde bulunabilir. Ancak şüpheli veya sanık hakkında hazırlanan dosyalardan örnek alabilmesi için vekaletnameye ihtiyacı vardır.

Ceza Davalarında Yargılama Masrafları
Ceza davalarında harç ve soruşturma ile kovuşturma aşamasında devlet tarafından davaya yönelik yapılan her türlü harcama yargılama gideri kapsamında sayılır. Yargılama masraflarını kimin ödeyeceğine yargılamanın sonunda hakim karar verir.

Yargılamada yapılan bazı masraflar bu kapsamda sayılmaz. Mesela engelli bir kişinin ifadesi alınmak için veya yabancı bir kişinin ifadesi alınmak için yapılan masraflar devletçe karşılanır, kimseye yükletilemez.

Yargılamada sanık eğer ceza alırsa veya hakkında güvenlik tedbiri kararı verilirse masrafları da ödemek durumunda kalır. Bunun yanında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı veya cezanın ertelenmesi kararı verilirse de yargılama masraflarını sanık öder. Henüz hüküm verilmeden sanık ölmüş ise bu yargılama masrafları mirasçılara yükletilemez.

Yargılama sonunda beraat alan sanık veya hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilen sanık yargılama masraflarına mahkum edilemez. Ancak kendi kusurundan doğan giderler varsa bunları ödemek durumunda kalır.

Suç iştirak halinde işlenmiş ve davalar birleştirilmişse yargılama masraflarına sanıklar ayrı ayrı mahkum edilir.

Ceza Avukatının Önemi
Ceza yargılaması kişileri maddi ve manevi olarak yıpratan bir süreçtir. Yargılama neticesinde çıkacak karar hapis cezası gibi hürriyeti bağlayıcı olabileceği gibi para cezası gibi maddi bir külfet oluşturabilmektedir.

Bu nedenle süreci doğru analiz edip etkin ve hızlı bir çözüm üretebilecek tecrübe sahibi bir ceza avukatının hukuki yardımına başvurmak kişiler için oldukça hayati önemi haizdir. Bununla beraber hüküm öncesinde tutukluluk, gözaltı, yurt dışı yasağı gibi kişiyi yıpratacak durumlar da söz konusu olabilir. Bunlar kişiler için büyük hak kayıpları doğurabilirler. Bu noktada bir avukatın hukuki desteği daha da önemli hale gelir.