Boşanma davası açma sürecinde tarafların öncelikle dilekçe hazırlaması gerekiyor. Hazırlanan dilekçe ile eşlerin son 6 ay içinde ikamet ettikleri adresin mahkemesine veya aile mahkemesine başvuru yapılıp dava açılabilir. Boşanma davası açmak için ise nüfus bilgileriyle adres bilgileri yeterli oluyor.

Boşanma davası dilekçesinde ise boşanma istemenin nedenleri açık bir şekilde yazılmalı ve ek olarak maddi veya manevi tazminat istemiyle kusurun ne olduğu açıkça belirtilmesinde fayda vardır. Ayrıca dilekçeye karşı tarafında adresi eklenmelidir. İlerleyen süreçte maddi olayların çözüme kavuşması için belirleyici bir etkiye sahip olabilir. Daha sonraki süreçte taraflar dava dilekçelerindeki veya cevap dilekçelerinde dayanmış oldukları delilleri mahkemeye bildirecekler veya mahkemece toplanmasını isteyecekleri delilleri belirteceklerdir.

Her iki tarafın da avukatı bulunmamaktaysa davacı tarafın özellikle her duruşmaya katılması gerekmekte olup aksi takdirde mahkemece dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilebilecektir. Davalı tarafın duruşmaya katılmaması halinde böyle bir sonuç olmamasına karşın eğer duruşmaya katılmazsa davanın seyrini değiştirebilecek itirazlarını sunma hakkını kaybedecektir. Taraflar çekişmeli boşanma davasında kendilerini bir avukatla temsil ettiriyorlarsa her iki tarafın da duruşmalara katılmasına gerek olmayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir