Boşanma davası nasıl açılır?
Boşanma davası ne kadara açılır?
Boşanma davası açma sebepleri nelerdir?
Boşanma davası hangi mahkemede açılır?
Boşanma davası ne kadar sürer?
Boşanma davası nerede açılır?
Anlaşmalı boşanma davası açma?
Çekişmeli boşanma davası açma?

Boşanma davası avukatsız açılabilir mi?
Gibi sorularınız varsa tam olarak doğru yazıyı okuyorsunuz. İzmir boşanma avukatı, İzmir boşanma avukatları olarak bu sorularınızı cevaplamak için buradayız.
Öncelikle boşanma davası eşlerin beraber yaşantılarına son vermek anlamına gelmektedir. Bir başka tabirle eşler artık ortak yaşamlarına son verip evlilik sürecini devam ettirmek istememektedir. Boşanma davasına temelde iki şekilde son verilmektedir. Bunlardan birincisi Anlaşmalı boşanma davası bir diğeri ise çekişmeli boşanma davası olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası bir veyahut iki celsede son bulurken çekişmeli boşanma davası ise çok uzun yıllar sürmektedir. Boşanma davası açma sebepleri temel olarak kişiden kişiye farklılık gösterse de yasa bazında genel ve özel boşanma sebepleri öngörülmüştür.

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?
Boşanma davası sizin davayı açmanız gereken mahkemenin adliyesine giderek, boşanma talebini içerir 2 adet dava dilekçeniz ve nüfus cüzdanı fotokopiniz ile adliyenin tevzi bürosuna giderek Aile mahkemelerine bu dilekçeyi tevzi bürosuna teslim etmeniz akabinde genel harç ve giderleri tamamını ödemeniz neticesinde açılır.

BOŞANMA DAVASI NEREDE AÇILIR?
Boşanma davalarında yetkili mahkeme Medeni kanun madde 168 gereği;
Madde 168; Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme,
Davacı veyahut davalının yani eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesinde çekişmeli boşanma,
Davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde çekişmeli boşanma,
Davası açılabilir
Yani boşanma davasını eşlerden birisi ikamet ettikleri yerde açabileceği gibi davayı açacak olan eş kendi yerleşim yerinde de açabilir. Ayrıca son 6 aydır beraber evlilik birliğini devam ettirdikleri yerde de açabilirler. Fakat bu boşanma davasının açılması ve yürütülmesi konusunda ciddi bir hak kaybı yaşamamanız, adına İzmir boşanma avukatı veya boşanma avukatı ile mutlaka çalışmanız gerekir.

BOŞANMA DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?
Anlaşmalı boşanma davasına da çekişmeli boşanma davasına da bakmakla görevli mahkeme “Aile mahkemeleridir” fakat aile mahkemelerinin olmadığı yerlerde bu görevi “Asliye Hukuk mahkemeleri” üstlenmektedir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?
Anlaşmalı boşanma davası eşlerin karşılıklı olarak nafaka, tazminat, mal paylaşımı, çocukların velayeti konularında anlaştıktan sonra buna ilişkin düzenleyecekleri bir protokolü imzalamaları ve bu protokolü yukarıda belirtilen yetkili ve görevli mahkemeye teslim etmeleri ile olacaktır. Fakat protokolün temel şartlarında ve davanın açılış şeklinde hataya düşmemek adına bu hususta mutlaka İzmir boşanma avukatından veyahut boşanma avukatından uzman bir destek almak gereklidir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?
Çekişmeli boşanma davası açmadan önce çekişmeli boşanma dava dilekçesi hazırlanarak bu dava dilekçesinde delillerin açıkça gösterilmesi ve hangi maddi vakıanın, hangi delil ile desteklendiği hususu çekişmeli boşanma dava dilekçesinde detaylı olarak yazılmalıdır. Bu dilekçenin hazırlanması sürecinde hak kaybı yaşanmaması ve davada haksız çıkmamanız adına mutlaka İzmir boşanma avukatından veyahut uzman bir boşanma avukatından faydalanmanız gerekmektedir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI AVUKATSIZ AÇILABİLİR Mİ?
Her davada olduğu gibi çekişmeli boşanma davası da anlaşmalı boşanma davası da avukatsız olarak açılabilir. Fakat avukatsız olarak açılması tabir-i caizse doktorsuz bir ameliyata girmeye benzer. Çünkü çok teknik ve birden fazla detayı olan bu davaların avukatsız yürütülmesi davayı kaybetmenize ve aleyhinize tazminat çıkması ihtimalini doğurabilir bundan da öte açılmış olan boşanma davanızı kaybederseniz mahkeme boşanmanızı reddedebilir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?
Anlaşmalı boşanma davası bir veyahut iki celsede son bularak 1-2 ay içerisinde sonuçlansa da çekişmeli boşanma davaları üst mahkemeler ile 4 yılı bulabilmektedir. Çekişmeli boşanma davasının doğru yürütülememesi halinde Medeni kanun madde 184 nedeniyle çekişmeli boşanma davasında aşağı da sayılan haller geçerlidir.
Hâkim , boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.
Hâkim , bu olgular hakkında gerek re’sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez.
Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hâkimi bağlamaz.
Hâkim , kanıtları serbestçe takdir eder.
Boşanma veya ayrılığın fer’î sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
Hâkim , taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI SEBEPLERİ NELERDİR?
Çekişmeli boşanma davasında her türlü geçimsizlik ve anlaşmazlık çekişmeli boşanma davasının konusu olabileceği gibi kanunda ikili bir ayrıma gidilmiştir. Bu ikili ayrım temelde genel ve özel boşanma sebepleri olarak sayılmıştır.
Genel Boşanma sebepleri ; her şey olabilir hakaret , geçimsizlik, ev işlerine yardım etmeme, iletişim bozuklukları , eşler arasında bulunan uyumsuzluklar, tehdit , kayın hısımlığı kaynana veyahut aile ile ilgili sorunlar, doğal olmayan yollardan ilişkiye zorlama, ilişki kurmayı reddetme sadece bunlardan bir kaçıdır bu liste uzayıp gidebilir.
Özel boşanma sebepleri; kanunda tek tek yani tahdidi olarak sayılmış olup bu hallerin gerçekleşmesi halinde doğrudan bunlardan birine dayanılarak boşanma davası açılabilir bu sayılan haller aşağıda sıralanmıştır.
Zina sebebiyle çekişmeli boşanma
Hayata kast , pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma
Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma
Terk nedeniyle boşanma
Akıl hastalığı nedeniyle boşanma
Şeklinde tek tek sayılmıştır bu hallerden birinin gerçekleştiğini düşünüyorsanız mutlaka uzman bir boşanma avukatından veyahut izmir boşanma avukatından destek almanızda fayda vardır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA ÜCRETİ NE KADAR?
Çekişmeli boşanma davasında ücret her yıl maliye bakanlığı tarafından belirlenmekte olup 2022 yılı itibariyle 500-1000 TL arasındadır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINA DAVACI VEYA DAVALI/ KARŞI TARAF GELMEZSE NE OLUR?
Çekişmeli boşanma davasına davacı tarafın gelmemesi durumunda çekişmeli boşanma davası işlemden kaldırılır ve 1 ay içerisinde harçsız olarak yenilenebilir veyahut 3 ay içerisinde tekrar harçları yatırmak suretiyle yenilenebilir. Yenilenmediği taktirde dava hiç açılmamış sayılır.
Çekişmeli boşanma davasına davalı tarafın gelmemesi halinde davacı taraf çekişmeli boşanma davasına devam eder ve karşı tarafın kusurlu olduğunu ispat ettiği taktirde çekişmeli boşanma davası kabul edilir ve boşanma davası gerçekleşir.

EŞLERDEN BİRİ BOŞANMA İSTEMİYORSA DAVANIN SONUCU NE OLUR?
Eşim boşanma istemiyor diyorsanız.
Boşanma davasında eşlerden birisi boşanmak istemeyebilir. Bu durumda diğer eş , boşanma istemeyen eşin kusurlu olduğunu doğru delilleri ve uzman boşanma avukatından destek alarak ispat ettiği taktirde boşanma davası kabul edilir.
Boşanmak istemeyen eş ise kusursuz olduğunu ispat eder ise boşanma davası reddedilebilir. Bu durumda boşanma gerçekleşmemiş olur. Bu nedenle doğru delillerin , doğru şekilde sunularak boşanma davasına devam etmek gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir