ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL OLUR?

Anlaşmalı boşanma davası , tarafların nafaka, velayet, mal paylaşımı, kişisel ilişki , tazminat konularında açık ve net şekilde anlaştıktan sonra bunu izmir boşanma avukatı veyahut boşanma avukatı eşliğinde uygun bir protokol hazırlayarak. Anlaşılan şartları protokole dökmeleri ve beraberinde bir dava dilekçesi hazırlamaları bu hazırlanan dava dilekçesi ve protokolü yetkili ve görevli mahkemenin bulunduğu yerdeki adliyenin tevzii bürosuna nüfus cüzdanı fotokopisi eşliğinde teslim etmeleri ve teslim etmelerine müteakip ilgili harç ve giderleri tamamlamaları gerekir. Fakat bu süreçte bir hataya mahal vermemek ve sürecin doğru takip edilmesi maksadıyla alanında uzman bir boşanma avukatına veyahut izmir boşanma avukatına mutlaka danışmak gerekli ve boşanma avukatı eşliğinde bu sürecin yürütülmesi daha doğru olacaktır.